Loading...

Çevre Politikası

Çekmeköy Fabrikada yapmış olduğumuz Gıda Üretiminde;

Çevre kirliliğine neden olabilecek riskleri belirleyerek ve risklerin oluşmasına karşı gerekli önlemleri alarak
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEYİ,

Çevre Yönetim Sistemini TS EN 14001 kapsamında uygularken çalışanlarımızı daha çok bilinçlendiren, çevremizi koruma düşüncesi ile hareket eden
LİDER BİR FİRMA OLMAYI,

Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin çevresel 
duyarlılığını artırmak ve desteklemek için 
EĞİTİMLER PLANLAMAYI VE VERMEYİ,

Etkin kullanım, tasarruf ve geri kazanım çalışmalarını destekleyerek DOĞAL KAYNAKLARI KORUMAYI,

Üst yönetim desteğiyle tüm çalışanlarca benimsenip uygulandığının kontrol edildiği Çevre Yönetim Sistemini 
SÜREKLİ GÜNCELLEMEYİ VE İYİLEŞTİRMEYİ,

Çevre ile ilgili yasa ve yönetmelikleri takip ederek
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAYI taahhüt etmektedir.