Loading...

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası

Gourmet Garage olarak, sıfır karbon emisyonu hedefi ile Socar'dan uluslararası yenilenebilir enerji sertifikası (I-REC) aldık.

Sürdürülebilir bir dünya için çevresel etkilerini yönetebilmek ve karbon emisyonunu sıfırlamak isteyen düşünce yapımızın sonucunda, SOCAR işbirliği ile Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) sahibi olduk. Bu sertifika ile enerjimizin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağımızı taahhüt ettik. Böylece 2021 yılında, tüm üretim tesislerimiz de elektrik tüketimi kaynaklı karbon emisyonunu sıfırlanmış olacağız.

Gourmet Garage olarak, elektrik enerjisi tüketimlerinin 'Yenilenebilir Enerji Santralleri'nden üretildiğini belgeleyen I-REC  (International Renewable Energy Certificate ) sertifikası alarak satın aldığımız tüm elektrik enerjisini 'Sıfır Karbon' salımı gerçekleştirecek şekilde tedarik etmeye başladık.

I-REC (Yenilenebilir Enerji Sertifikası) Nedir?

RECs International tarafından geliştirilen I-REC (Yenilebilir Enerjisi Sertifikası), elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifikasyon sistemidir.

Yenilenebilir enerji tesislerinde (güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle) üretilen her 1 MWh elektrik karşılığında bir sertifika oluşturulmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Sertifikaları, gelişmiş ülkelerde yenilenebilir enerji yatırımlarını ve tüketimini yaygınlaştırmak amacı ile sıkça kullanılan bir sistemdir. Üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve nihai tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan bu sistem sayesinde tüketicilerin bilinçli ve güvenilir bir seçim yapmasına katkı sağlanmaktadır.